___________________________________________

Pinksterwedstrijden 2018

Jammer, maar waar! Voor de trip naar Boot Düsseldorf hebben zich minder dan de helft van het aantal benodigde deelnemers aangemeld. Dit kan dus niet doorgaan en wordt gecancelled!

MAAAAR, afgelopen zaterdag,  9 december, heeft de wedstrijdcommissie vergadering gehad met wsv Woudrichem  en wsv Trident (Wijk en Aalburg) om samen Pinksteren te gaan organiseren. Woudrichem en Trident  zijn zeer enthousiast en we maken er gezamenlijk een groot spektakel van. Voor iedereenvan kleine zeilboten tot grote zeilboten, maar OOK motorboten gaan meedoen!

IMG_7349.jpg

De voorbereidingen zijn al begonnen. De wedstrijden zijn toegankelijk voor alle verenigingen in onze omgeving; we willen de Pinksteren weer nieuw leven in blazen!

Het voorlopige programma luidt als volgt:

Pinksteren  19, 20 en 21 mei                          

  • 19 mei: aanbrengen boten Vluchthaven WV De Merwede, Happy Hour en BBQ.
  • 20 mei: 1e Pinksterdag, wedstrijd op de Maas, prijsuitreiking bij WSV Woudrichem; gezamenlijk door de sluis naar Wijk en Aalburg alwaar Happy Hour en eten.
  • 21 mei: 2e Pinksterdag, zeilwedstrijd + puzzeltocht motorboten op de Maas, richting dooie Maas en Heusden; prijsuitreiking 15.00 uur en huiswaarts.

Dit festijn moet natuurlijk doorgang vinden en daarom nodigen we jullie uit nu al je agenda voor 2018 in te vullen. Het wedstrijdformulier mag ook al ingevuld worden. Wat vast staat staat vast!

Inschrijfformulier

De wedstrijdcommissie

___________________________________________

Roeitocht Serious Request

    

Klik op het plaatje voor nadere informatie.

___________________________________________

___________________________________________

Foto's Bingo 2017

___________________________________________

Foto's jubilarissen 2017

     

Met dank aan Ellen Koppen kunnen we nagenieten van een zeer geslaagd Jubilarissen- feest op zondagmiddag 5 november in het Botenhuis. Klik op de foto voor een korte reportage van dit evenement.

___________________________________________

Prijsuitreiking zeilen 2017

     

De uitreiking van de prijzen Blauwe Wimpel, Rode Wimpel en Zeiler van het jaar heeft op vrijdagavond, 10 november, plaats gevonden. Ook de beste 3 jeugdzeilers van de vrijdagavondwedstrijden zijn gehuldigd.

Voorafgaand was er een heerlijke daghap van Bart en Esther.

Klik op de foto voor een fotoreportage van deze geslaagde bijeenkomst!

___________________________________________

Foto's Jubileumweekend

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Jubileumweekend. Bestuur en Evenementen- commissie hebben niets nagelaten om het 85-jarig bestaan van de vereniging op een feestelijke en tegelijkertijd doelmatige wijze (zeilwedstrijden) af te sluiten. De ontvangst door WZV Trident en de Poederoijen-commissie hebben in hoge mate bijgedragen aan dit welslagen. De fotoreportage is in 2 delen verdeeld: het grootste deel wordt in beslag genomen door de zaterdag fotoserie; de 2de serie gaat over de zondagse belevenissen.

Fotoserie zaterdag 31 september

Fotoserie zondag 1 oktober

De foto's bieden de gelegenheid nog even na te genieten van dit festijn. Het is ook mogelijk foto's te downloaden. Wil je een bepaalde foto in volledige resolutie mail dan even naar de webmaster (webmaster@wvdemerwede.nl) met vermelding van het nummer van de foto.

___________________________________________