Uitbreiding ligplaatsen vluchthaven

02-02-2015       Petities overhandigd

Onder overweldigende belangstelling heeft onze jeugd, die zelf ook in groot getal aanwezig was, op maandagmiddag 2 februari, meer dan 600 petities aan wethouder Rijsdijk van de Gemeente Gorinchem, overhandigd, De raadzaal was geheel gevuld met een enthousiast publiek: kinderen met spandoeken, een optimist met mast en zeil in het midden op de vloer van de raadzaal, ouders, opa's en oma's, leden van WV De Merwede en bewoners van de Zwaanswal. Het was een prachtige happening die ruimschoots tegemoet kwam aan het gestelde doel: bestuurlijk Gorinchem overtuigen van de slechte plannen van Rijkswaterstaat m.b.t. een toename van het aantal ligplaatsen voor de beroepsvaart in de Vluchthaven. Nu is de Raad aan de beurt waarna B&W haar standpunt naar RWS vaststelt. Wij, en vooral onze jeugd, hebben ons best gedaan!

____________________________________

Resultaat 600 petities

We hebben een eerste resultaat geboekt!  Het eerder door de Gemeente ingenomen standpunt:

GEEN schepen in de Woelse Waard en GEEN uitbreiding van ligplaatsen in de Vluchthaven is door de Raadsbijeenkomst van 3 februari onderschreven. Daar is bijgekomen dat onze petitie door de Gemeente wordt doorgegeven aan Rijkswaterstaat wat inhoudt dat zij zich er achter hebben geschaard. Ook beveelt de Gemeente verder onderzoek aan naar mogelijkheden tot uitbreiding elders”.

Dit wil allemaal nog niet zeggen dat er niet meer ligplaatsen komen maar Rijkswaterstaat kan er niet zo maar omheen stappen. Er is nog een weg te gaan!
Maar eerst willen we onze zeiljeugd  MJZ  heel erg bedanken voor hun inzet en medewerking: HULDE! En ook dank aan alle ondertekenaars van de petitie en alle mensen die deze actie mogelijk gemaakt en uitgevoerd hebben: OOK HULDE! Het is een drukke januarimaand geweest en nu gaan we verder met de orde van de dag. Nogmaals allemaal heel erg bedankt! Kijk hieronder voor een korte fotoreportage van het overhandigen van de petities.

13  2015-02-02 16.32.34.jpg
 
13 2015-02-02 16.32.34.jpg
01 20150202_163523.jpg
02 20150202_163055.jpg
03 20150202_162612.jpg
04 20150202_162548.jpg
05 20150202_161236.jpg
07 2015-02-02 16.43.40.jpg
08 2015-02-02 16.43.00.jpg
09 2015-02-02 16.33.45.jpg
09a 2015-02-02 16.38.59.jpg
10 2015-02-02 16.42.51.jpg
11 2015-02-02 16.40.40.jpg
12 2015-02-02 16.39.42.jpg
13  2015-02-02 16.32.34.jpg

Uitbreiding ligplaatsen

Besluit gemeenteraad 17 december 2015

En dit is dan het 3de en voorlopig laatste deel van de serie “Uitbreiding ligplaatsen”. De gemeenteraad heeft unaniem gestemd vóór een motie van Gorcum Actief waarin de Woelse Waard gespaard blijft en er onder voorwaarden extra ligplaatsen in de vluchthaven komen. Al onze inspanningen hebben dus niet het gewenste resultaat opgeleverd. Maar, ondanks ons verlies, is er wel resultaat geboekt! De Woelse Waard blijft vrij van ligplaatsen voor de beroepsvaart en blijft natuurgebied. Kunnen wij als watersporters daar ook nog een rustig plekje zoeken als er tenminste geen snelle motorbootjes rondraggen! Onze haven moet het wel ontgelden met 4 extra ligplaatsen in de vluchthaven aan de oostkant. Dat betekent grotere onveiligheid (vooral voor de MJZ), meer scheepsbewegingen (meer slib in onze haven), geluidsoverlast, etc. De positieve kant is dat de oorspronkelijke opzet van RWS (plan november 2014) sterk in omvang is teruggebracht en dat RWS extra gaat handhaven op een juist gebruik van de vluchthaven. Ook mogen wij meepraten over de feitelijke invulling van de uitbreiding ligplaatsen in een klankbordgroep. In de loop van 2017 moet de zaak dan goed geregeld zijn. We hebben zeker niet gewonnen maar we hebben ons ook niet voor niets ingespannen!

foto Bernd Voorsluijs

Terug naar Archief 2015