Watersportverenigingen kunnen hun sportkantine openen per 1 juli.

Watersportverenigingen kunnen hun sportkantine gereed gaan maken voor openstelling. Het kabinet heeft onlangs besloten om het openen van sportkantines te vervroegen van 1 september naar 1 juli. De genoemde datum is nog wel onder voorbehoud. Alleen als de geldende situatie in Nederland eind juni het toelaat wordt de versoepeling doorgezet. Op 24 juni valt het definitieve besluit over het heropenen van de sportkantines. 

Het Watersportverbond heeft een handreiking gemaakt gebaseerd op het protocol Heropening Horeca. Deze handreiking is in lijn met de voorschriften die gelden voor de (reguliere) horeca. Ook NOC*NSF heeft, op basis van het Protocol Heropening Horeca, een checklist voor de opstart van sportkantines gemaakt. 

Klik hier voor de Handreiking Heropening Sportkantines.

De handreiking bevat hoofdlijnen. We adviseren deze hoofdlijnen verder uit te werken met verenigings- en locatiespecifieke maatregelen en deze goed af te stemmen met de gemeente. Indien de plaatselijk geldende noodverordening afwijkende regels oplegt, dan gelden de bepalingen uit de noodverordening. 

____________________________________

Sanitaire voorzieningen per 15 juni weer open en inzet tot meer

Op aandringen van het Watersportverbond, in samenwerking met NOC*NSF heeft het Kabinet gisteren middels een brief aan de Tweede Kamer besloten de gemeenschappelijke douche-, was- en toiletvoorzieningen per 15 juni open te stellen. Dit in overeenstemming met het eedere besluit op 3 juni om de maatregelen ten aanzien van toerisme in binnen- en buitenland te versoepelen. Dit betekent ook voor de watersportverenigingen en jachthavens dat alle toiletten, douches en wasgelegenheden per 15 juni open zijn voor leden en passanten met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

____________________________________

Start vaarseizoen: veel bruggen en sluizen weer normaal bediend

Vaarseizoen vanaf 1 juni 2020 van start - RTV1
Bedieningstijden verruimen

Ook andere vaarwegbeheerders in Utrecht en Zuid-Holland denken erover om de bedieningstijden te verruimen. Sommige kiezen daarbij voor een tussen regime. Ze volgen daarbij het voorbeeld van de provincie Friesland die van 09.00 uur-19.00 bediend.. De provincie Overijssel start 18 mei weer met het zomerregime. Door extra veiligheidsmaatregelen kan de wachttijd bij sluizen langer zijn dan normaal.

Wilhelminasluis weer open voor scheepvaart
In Zaanstad is de Wilhelminasluis zo goed als klaar. Deze gaat op 21 mei, 10 dagen eerder dan gepland weer open voor de scheepvaart. Om de werkzaamheden af te ronden zullen er zo en dan nog wel bloktijden zijn voor het schutten. 

Staande Mastroute 
Waternet zal de bruggen in Amsterdam vanaf 21 mei weer volledig bedienen. Alleen de Staande Mastroute door Amsterdam blijft alleen in de nachten van vrijdag op zaterdag te varen. Op andere wateren van Waternet zal van 09.00-16.30 uur bediend worden. 

____________________________________

De Havengids - Gorinchem - WV De Merwede
Procedure voor het verkrijgen van een ligplaats bij
Jachthaven WV De Merwede

- U bent op zoek naar een ligplaats voor uw boot;
- U schrijft zich in via een inschrijfformulier, deze kunt u vinden onder het kopje "leden" op onze website;
- Na volledige invulling en verzending van het inschrijfformulier komt dit formulier automatisch bij de secretaris terecht:
- Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek (per mail);
- Na het intakegesprek worden uw gegevens doorgemaild naar de overige leden van het bestuur en worden uw gegevens opgenomen in het havenbestand (alles wordt zeer vertrouwelijk behandeld);
- U krijgt bericht op het moment dat er een ligplaats vrijkomt;
- Momenteel is er een wachtlijst van + een jaar;

____________________________________

Hoe moet ik inloggen op de website?

Gebruikersnaam: is de eerste 8 letters (of minder) van uw naam in HOOFDLETTERS, direct gevolgd door uw lidmaatschapsnummer.
LET OP: het lidmaatschapsnummer (6 cijfers) begint met een 0 (nul); oudere lidmaatschapsnummers hebben die 0 (nul) niet en dan moet er alsnog een 0 (nul) vóór geplaatst worden. 
Wachtwoord: is het lidmaatschapsnummer.

Defibrillator

PHOTO-2020-04-19-15-01-02.jpg

De defibrillator hangt onder de overkapping van het terras bij de blauwe steiger. In geval van nood, kan iedereen erbij. Laten we met z'n allen hopen dat het niet nodig hoeft te zijn.

____________________________________

Symptomen nieuw coronavirus

Klachten die veel voorkomen:

 • Koorts 
 • Luchtwegklachten zoals hoesten
 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Kortademigheid

Blijf thuis bij:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging (tot 38 graden)

Belangrijk: als je verkoudheidsklachten met koorts hebt en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. 

____________________________________

Belangrijke mededelingen voor bezoekers van de camperplaats. 

Wichtige hinweise für besucher mobil stelplatze.

Important news for visitors campsite. 

KLIK HIER

KLICKEN SIE HIER

CLICK HERE

Terug naar WV De Merwede