Pinksterwedstrijden 2018

Jammer, maar waar! Voor de trip naar Boot Düsseldorf hebben zich minder dan de helft van het aantal benodigde deelnemers aangemeld. Dit kan dus niet doorgaan en wordt gecancelled!

MAAAAR, afgelopen zaterdag,  9 december, heeft de wedstrijdcommissie vergadering gehad met wsv Woudrichem  en wsv Trident (Wijk en Aalburg) om samen Pinksteren te gaan organiseren. Woudrichem en Trident  zijn zeer enthousiast en we maken er gezamenlijk een groot spektakel van. Voor iedereenvan kleine zeilboten tot grote zeilboten, maar OOK motorboten gaan meedoen!


De voorbereidingen zijn al begonnen. De wedstrijden zijn toegankelijk voor alle verenigingen in onze omgeving; we willen de Pinksteren weer nieuw leven in blazen!

Het voorlopige programma luidt als volgt:

Pinksteren  19, 20 en 21 mei                          

  • 19 mei: aanbrengen boten Vluchthaven WV De Merwede, Happy Hour en BBQ.
  • 20 mei: 1e Pinksterdag, wedstrijd op de Maas, prijsuitreiking bij WSV Woudrichem; gezamenlijk door de sluis naar Wijk en Aalburg alwaar Happy Hour en eten.
  • 21 mei: 2e Pinksterdag, zeilwedstrijd + puzzeltocht motorboten op de Maas, richting dooie Maas en Heusden; prijsuitreiking 15.00 uur en huiswaarts.

Dit festijn moet natuurlijk doorgang vinden en daarom nodigen we jullie uit nu al je agenda voor 2018 in te vullen. Het wedstrijdformulier mag ook al ingevuld word

Inschrijven zeilwedstrijden

De wedstrijdcommissie

_________________________________

Presentatieavond 16 februari 2018

Alvorens de presentatie begon afgelopen vrijdag 16 februari 2018 had Bart 3 overheerlijke stampotten gemaakt, hier was duidelijk genoeg animo voor.

Om 20:00 uur opende David de presentatie en begonnen Fay, May en Dirk de Ridder te vertellen over hun spectaculaire zeilervaringen. De deelname was overweldigend en het was leuk dat er ook een hoop jonge leden aanwezig waren. De volgende generatie!

Fay en May, 2 jonge meiden van 14 jaar, begonnen met de presentatie. Zij vertelden enthousiast, droegen dat ook over aan de leden, over hun ervaringen op Bermuda en in Hongkong. De foto's en filmpjes zagen er spectaculair uit en spraken voor zich. Voor dit jaar staat Denemarken op de planning.

Dirk begon te vertellen over de mooie J-Classe schepen en over de Sidney-Hobart Race, waaraan hij meedeed rond de Kerst van 2017. Het zeilen ging er af en toe ruig aan toe. Zij hebben tijdens deze races 1x gewonnen, wat toch een hele prestatie is geweest. Ook Dirk bracht zijn enthousiasme goed over aan de leden. Dat bleek wel aan de vragen die er na afloop nog gesteld werden.

Als u op onderstaande link klikt, kunt u een aantal foto's van de presentatie bekijken.

Foto's

Stadswandeling 4 februari 2018

Op 4 februari jl. heeft Steef Staal weer een rondleiding door Gorinchem verzorgd. Ook deze keer was het weer volgeboekt. Het was een dag met veel bezienswaardigheden en wat natuurlijk ook zeker belangrijk was het weer! 
Die was ons goed gezind. Als afsluiting was er een heerlijke soep door Bart gemaakt.
Op de fotopagina staat een collectie van foto's die zijn gemaakt door Sonja v.d. Beemt en Ida Samplonius. Met dank daarvoor!

 Klik naar de foto's

____________________________________

Verplaatsen steigers

Met dank aan Sonja v.d. Beemt voor het filmpje over het verplaatsen van de steigers voor het baggerwerk.

Klik op de foto.

_________________________________

baggeren.jpg

Yes, er gaat gebaggerd worden!!!!

Na erg lang praten met RWS en de gemeente Gorinchem is het dan eindelijk zover. De gehele vluchthaven zal worden uitgebaggerd, "inclusief onze haven", dit houdt in dat alle steigers weg moeten, met name de steigers A, B, C en F.

De D steiger blijft liggen, maar de boten die daaraan liggen, moeten wel weg. Dus alle boten in de voorhaven moeten weg zijn voor 10 febr a.s.!!!! Natuurlijk moet dit wel in overleg met Bart Dirkmaat, onze havenmeester, mobiel 06-53726483 of Jos Koot, mobiel  06-50261250 gaan. Bart en/of Jos hebben hier de coördinatie over.

Op zaterdag 3, woensdag 7,  vrijdag 9  en zaterdag 10 februari kunt u uw boot verplaatsen naar de aangewezen ligplaats door Bart en/of Jos.

Op genoemde data zijn wij aanwezig om u te helpen van 10.00 tot 17.00 uur. Ga dus zelf niet verplaatsen s.v.p., maar doe dit  in overleg met Bart en/of Jos. Alle boten die er na die tijd nog liggen, zijn wij genoodzaakt zelf weg te slepen.

Na deze data gaan we de elektra en waterleiding loskoppelen op de steigers en gaan we de steigers wegslepen in segmenten naar een ander deel van de vluchthaven. 

In de week van 9 maart gaan we de steigers weer terugbrengen en kunt u weer terug naar uw vaste ligplaats. Alleen zal de elektra en waterleiding pas een week later weer aangesloten zijn. Zoals u zult begrijpen is het een hele operatie, maar in het belang van iedereen vragen we om uw begrip en medewerking. 

Mocht u op deze dagen wat tijd over hebben, want alle handjes zijn zeer welkom, geeft u zich dan op bij Bart.

Het Bestuur.

____________________________________

Nieuwe webbeheerder!


Klik op het plaatje voor verder nieuws.

____________________________________

Herzien Huishoudelijk Reglement

Onze secretaris, Hans Engler, heeft het huishoudelijk Reglement aangepast na de besluitvorming op de ALV van 12 mei 2017. De aangepaste versie staat onder de kop Leden, waar u na inloggen bij de knop Documentbeheer komt.

Het reglement is qua tekst gewijzigd in de artikelen 1 en 6.6. De overige tekst is ongewijzigd, tenzij het bijvoorbeeld een verwijzing naar een ander artikel betreft, zoals artikel 12, "wisseling schip": zie artikel 22 (i.p.v. 24). De nummering is aangepast omdat de nummering van het voorgaande exemplaar van 19 november 2004 niet klopte.

Nog even over het inloggen: gebruikersnaam is de eerste 8 letters (of minder) van uw naam in HOOFDLETTERS, direct gevolgd door uw lidmaatschapsnummer. LET OP: het lidmaatschapsnummer begint met een 0 (nul); oudere lidmaatschapsnummers hebben die 0 niet en dan moet er alsnog een 0 vóór geplaatst worden. Het wachtwoord is het lidmaatscbapsnummer.

Onder Documentbeheer vindt u alle stukken t.b.v. de ALV's. U kunt dus straks weer inloggen voor de voorjaarsvergadering.

___________________________________________