Stukken ALV 20 april

Zoals aangekondigd in een brief of in een mailbericht zijn de benodigde stukken voor de komende ALV op de website geplaatst. Onder de menuknop Leden kunt u na inloggen de documenten vinden onder Documentbeheer. Naast agenda, notulen en jaarverslag zijn ook de financiële stukken gepubliceerd. Hoe u moet inloggen staat hieronder vermeld in de aankondiging van het gewijzigde Huishoudelijk Reglement.

____________________________________

Pinksterwedstrijden 2018


De voorbereidingen zijn al begonnen. De wedstrijden zijn toegankelijk voor alle verenigingen in onze omgeving; we willen de Pinksteren weer nieuw leven in blazen!

Het programma luidt als volgt:

Pinksteren  19, 20 en 21 mei                          

 • 19 mei:
 • 12:00-16:00 uur: aanbrengen zeil- en motorboten Vluchthaven WV De Merwede;
 • 16:00 uur: Opening Pinksteren door burgemeester Reini Mellisant;
 • 15:30-16:30: Demo zeilen en roeien in de Vluchthaven;
 • 17:00-18:00 uur: Happy Hour;
 • 18:30-19:30 uur: Diner plate/service verzorgd door de kookploeg;
 • 19:30-00:00 uur: Feest met orkest MIDWAY.
 • 20 mei:
 • 09:00 uur: Palaver zeil- en motorboten;
 • 11:30 uur: start zeilboten op de Maas;
 • 11:30 uur: vertrek motorboten puzzel-/fototocht naar WSV Trident;
 • 15:30 uur: Prijsuitreiking zeilboten bij WSV Woudrichem;
 • 16:00 uur: uiterlijk, gezamenlijk vertrek naar WSV Trident;
 • 18:30 uur: BBQ verzorgd door kookploeg WV De Merwede;
 • 19:30 uur: prijsuitreiking motorboten puzzel-/fototocht;
 • 19:30 uur: gezellig borrelen met visserskoor.
 • 21 mei:
 • 09:30 uur: Palaver bij WSV Trident;
 • 11:00 uur: eerste start zeilwedstrijd;
 • 15:00 uur: prijsuitreiking zeilwedstrijden;
 • 16:00 uur: vertrek naar thuishaven.

Dit festijn moet natuurlijk doorgang vinden en daarom nodigen we jullie om dit nu al je agenda voor 2018 te zetten. Het wedstrijdformulier mag ook al ingevuld worden.

Inschrijven zeilwedstrijden

De wedstrijdcommissie

_________________________________

Kampioen wintervissen 2017-2018

Met een laatste wedstrijd en een afsluitend etentje op 22 april j.l., is het wintervisseizoen ’17 – ’18 afgesloten. Het is een wat merkwaardig seizoen geweest met tenminste 2 sessies waarbij helemaal niets werd gevangen, een paar andere keren alleen maar kleintjes en een paar keer enkele grote vangsten. Ook is er één visdatum niet doorgegaan door de afwezigheid van ons organiserende echtpaar, John en Wilma Bouman. Wilma, onze voorzitter moest het helaas om gezondheidsredenen een tijdje af laten weten maar gelukkig is het weer goed gekomen met haar en is ze weer van de partij. Bewijs daarvan is de uitreiking door Wilma van de wisselbeker aan Ad Beekers die zich t/m volgend seizoen winterviskampioen mag noemen. Gefeliciteerd Ad!

Uitslag wintervissen seizoen 2017 – 2018

1       Ad Beekers          7540 gram
2       Adrie Stevens      6030 gram
3       Rein Vogel           5650 gram

De getallen spreken voor zich: een matige vangst maar Ad is er niet minder kampioen door! Mede dankzij de uitstekende lunches van Bart en Esther hebben we ons er doorheen geslagen; volgend seizoen hopen we op een betere vangst! Wilma en John, extra bedankt voor jullie inspanningen in dit voor jullie moeilijk verlopen seizoen.

____________________________________

Nieuwe webbeheerder!

Algemene Ledenvergadering 20 april 2018

Vrijdag 20 april jl. was een redelijk druk bezochte avond. De voorzitter opende de vergadering om 20:00 uur.
Eerst werden de vorige notulen besproken en akkoord bevonden en daarna werden alle agendapunten stuk voor stuk behandeld.

1 punt stond wel in het middelpunt van de belangstelling en dat was dat Piet Maartense een "Lintje van Verdienste" kreeg voor de 10 jaar, die hij met volle overgave en enthousiasme aan de website gegeven heeft. Piet gefeliciteerd! David heeft Piet op zijn vakantieadres gebeld, Piet was er helemaal stil van, maar toch ook wel een klein beetje trots. Het is je gegund Piet!

Bram Mollet heeft het financiële gedeelte aan ons uitgelegd.

De vergadering werd om 22:00 uur afgerond.


Klik op het plaatje voor verder nieuws.

 Cursus vaarbewijs 1 en 2 en marifoonbediening.

Begin van dit jaar heb ik het stokje overgenomen van Piet Maartense als Webbeheerdster en zo kwam ik ook met de gedachte om in onze haven te polsen of er nog leden zijn die graag de cursus vaarbewijs 1 of 2 of marifoonbediening zouden willen doen. Of nog even een opfriscursus zouden willen volgen. En wat een aanmeldingen! Ik kan u zeggen dat de opkomst zo groot is dat het doorgang kan gaan vinden. Echt geweldig!! 

Dat ik net zo enthousiast en actief ben als Piet Maartense is wel zeker. Ik hoop dat u ook in mijn periode veel de website zal bezoeken.

Mocht u een idee voor de website hebben, daar sta ik natuurlijk altijd voor open, dus schroom niet om uw ideeën met mij te delen.

Mijn mail is: arink@live.nl.

Met vriendelijke groet,
Annemarie Rink
Webbeheerdster
 

Herzien Huishoudelijk Reglement

Onze secretaris, Hans Engler, heeft het huishoudelijk Reglement aangepast na de besluitvorming op de ALV van 12 mei 2017. De aangepaste versie staat onder de kop Leden, waar u na inloggen bij de knop Documentbeheer komt.

Het reglement is qua tekst gewijzigd in de artikelen 1 en 6.6. De overige tekst is ongewijzigd, tenzij het bijvoorbeeld een verwijzing naar een ander artikel betreft, zoals artikel 12, "wisseling schip": zie artikel 22 (i.p.v. 24). De nummering is aangepast omdat de nummering van het voorgaande exemplaar van 19 november 2004 niet klopte.

Nog even over het inloggen: gebruikersnaam is de eerste 8 letters (of minder) van uw naam in HOOFDLETTERS, direct gevolgd door uw lidmaatschapsnummer. LET OP: het lidmaatschapsnummer begint met een 0 (nul); oudere lidmaatschapsnummers hebben die 0 (nul) niet en dan moet er alsnog een 0 (nul) vóór geplaatst worden. Het wachtwoord is het lidmaatschapsnummer.

___________________________________________