ALV had een vooruitziend karakter

24 november 2007

Onze algemene ledenvergadering van 24 november 2007, had op alle fronten een vooruitziend karakter. De penningmeester ging in zijn berekeningen zelfs tot 2023, er komt een grootscheeps havenproject en dhr. F. Klijn blikte vooruit met zijn presentatie over "Ruimte voor de rivier". Al met al een avond met visie die echter wel geld gaat kosten.

De heer Klijn had na de pauze een aandachtig gehoor voor zijn presentatie van "Ruimte voor de rivier". Hij ging met name in op de voor ons als watersporters van belang zijnde projecten. Onder het kopje "links" vindt u de internetkoppellingen naar de hoofdsite van Rijkswaterstaat voor alle projecten en koppelingen naar projecten in onze omgeving

In een volledig bezet Botenhuis heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met de voorgestelde tariefsverhogingen: de komende 3 jaar 8% per jaar en daarna jaarlijks 3%. Volgend jaar wordt gestart met een grootscheeps havenproject dat € 250.000,00 gaat kosten: de achterin gelegen 486 meter steigers worden vernieuwd (excl. vingerpieren). Onze penningmeester heeft berekend dat dit financieel allemaal kan. De komende paar jaar raken we wat achterop maar daarna groeien we naar een kapitaalkrachtige vereniging. Om dit achterop raken zo beperkt mogelijk te houden gaat het bestuur op zoek naar extra sponsorgelden en spontane donaties. Ter vergadering stelde Ger de Vaal al direct € 1.000,00 beschikbaar, op de voet gevolgd door de heer Kees ... (met hetzelfde bedrag) die eigenlijk eerste had willen zijn.

De penningmeester, ondanks een zeer recente kaakoperatie aanwezig, presenteert ons de cijfers met visie op de toekomst. Na zijn presentatie keerde hij toch maar snel huiswaarts.

De voorzitter bedankt de gemeente Gorinchem voor haar jubileumcadeau's en aansluitend Holcim voor de grastegels, de brandweer voor het weghalen van de keien in het water, Strago Elektro en Visser en De Koning voor de lichtmast en de makers van de jubileumfilm en -foto's.

Voor alle aan de orde gestelde zaken was er een aandachtig gehoor!

____________________________________

Klik HIER voor een fotoreportage van de ALV

Terug naar archief 2007