Nieuwe vormgeving website

20 maart 2007

Eindelijk is het zover! In dit 75ste verenigingsjaar is de nieuw vormgegeven website van WV De Merwede een feit en in de lucht. Bernd Voorsluijs heeft het ontwerp gemaakt en is verantwoordelijk voor het technisch beheer. Piet Maartense zal zich met de inhoudelijke kant van de site bezighouden. Natuurlijk met een grote inbreng van de leden! Wij gaan hard aan de gang maar wachten ook op uw inbreng?

____________________________________

Voorjaars ALV

Een verrassing en hoogtepunt in de jaarvergadering van 20 aprll was de benoeming tot erelid van de heer Hans Steenwinkel, onze voormalige en onvolprezen clubfotograaf. 

Een welverdiende benoeming getuige het grote aantal door hem vervaardigde, prachtige fotoboeken die de geschiedenis van onze vereniging herbergen. Hans hoopt nog dit jaar het 30steboek aan die verzameling toe te voegen met daarin natuurlijk het jubileumfeest.

    

Foto's van de Voorjaars ALV