Nieuwjaarsreceptie

Een wel zeer geanimeerde nieuwjaarsreceptie beleefden we op 6 januari jl. Druk bezocht, volop oliebollen, appelflappen en andere lekkernijen, zodat er van goede (lijn-)voornemens niets terecht kwam. En natuurlijk was het wachten op wat de voorzitter dit jaar voor ons in petto heeft. Hij hield ons nog in spanning door eerst het voorgaande jaar door te lopen en gemeente en bedrijfsleven nog eens te bedanken voor het vele geld dat we mochten ontvangen, maar daarna kwam toch de aap uit de mouw. Het is niet genoeg! En daarom belt de voorzitter ons de komende tijd persoonlijk op voor nog een extra bijdrage van de leden t.b.v. het havenproject 2008. Laat het een mooi en financieel gezond jaar worden!

1 IMG_4955-2.jpg
 
1 IMG_4955-2.jpg
1 IMG_4955-2.jpg
2 IMG_4953-2.jpg
3 IMG_4951-2.jpg
IMG_4950-2.jpg

____________________________________

3 januari 2008

WV De Merwede op internet actief

Sedert november vorig jaar is de website van uw watersportvereniging vernieuwd en weer actief. Voor de vernieuwing heeft Bernd Voorsluis getekend en Piet Maartense heeft de zorg voor de invulling en het actueel houden op zijn schouders genomen. Tot dusver – en we zijn alweer enkele maanden verder – zijn de reacties nog beperkt. We wijten dat vooral aan de onbekendheid van de site en het feit dat deze geruime tijd heeft stil gestaan. Daarin is dus nu verandering gekomen en we vragen u dan ook om de website weer te gaan bezoeken en vooral interactief met dat bezoek te zijn.

 vernieuwde website.jpg

www.wvdemerwede.nl

Interactief bezoek betekent dat u reageert op de geplaatste onderwerpen, gevolg geeft aan activiteiten die via de agenda gemeld worden, uw (huidige) emailadres opgeeft en natuurlijk zelf met materiaal voor de website aankomt! En nu komt het …..! U zult natuurlijk zeggen dat we daarvoor al ons onvolprezen verenigingsblad hebben en dat u daar al zoveel materiaal aanlevert. Welnu, er is een harmonieuze verhouding met de redactie van het blad en we zullen het materiaal naar behoefte en inhoud over deze communicatiemiddelen spreiden en indien nodig in het blad en op de website plaatsen. Op alle mogelijke manieren onderhoud uw vereniging nu contact met de leden: het secretariaat en financiën (nog) per brief, de activiteitencommissie per email en verder gaat alles via het verenigingsblad en de website. De communicatie kan dus eigenlijk niet missen maar u weet: communicatie gaat twee kanten op en vooral aan uw kant hebben we behoefte. Doe dus actief mee ter bevordering van het verenigingsleven en van uw vaaractiviteiten.

____________________________________

Terug naar archief 2008