Bram Mollet

Uit de ALV van 24 november 2007 (achterhavenproject)

Onze algemene ledenvergadering van 24 november 2007 had op alle fronten een vooruitziend karakter. De penningmeester ging in zijn berekeningen zelfs tot 2023, er komt een grootscheeps havenproject en dhr. F. Klijn blikte vooruit met zijn presentatie over "Ruimte voor de rivier". Al met al een avond met visie die echter wel geld gaat kosten.

In een volledig bezet Botenhuis heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met de voorgestelde tariefsverhogingen: de komende 3 jaar 8% per jaar en daarna jaarlijks 3%. Volgend jaar wordt gestart met een grootscheeps havenproject dat € 250.000,00 gaat kosten: de achterin gelegen 486 meter steigers worden vernieuwd (excl. vingerpieren). Onze penningmeester heeft berekend dat dit financieel allemaal kan. De komende paar jaar raken we wat achterop maar daarna groeien we naar een kapitaalkrachtige vereniging. Om dit achterop raken zo beperkt mogelijk te houden gaat het bestuur op zoek naar extra sponsorgelden en spontane donaties. Ter vergadering stelde Ger de Vaal al direct € 1.000,00 beschikbaar, op de voet gevolgd door de heer Kees ... (met hetzelfde bedrag) die eigenlijk eerste had willen zijn.

De penningmeester, ondanks een zeer recente kaakoperatie aanwezig, presenteert ons de cijfers met visie op de toekomst. Na zijn presentatie keerde hij toch maar snel huiswaarts.

De voorzitter bedankt de gemeente Gorinchem voor haar jubileumcadeau’s en aansluitend Holcim voor de grastegels, de brandweer voor het weghalen van de keien in het water, Strago Elektro en Visser en De Koning voor de lichtmast en de makers van de jubileumfilm en -foto’s.

____________________________________

     

Vernieuwing achterhaven.

Iedereen, die de afgelopen weken (1ste helft oktober) op de haven is geweest, heeft kunnen zien dat er buitengewoon hard gewerkt is aan de achterhaven. Het was al een kunst om deze leeg te krijgen en iedereen een tijdelijke passende plaatsje te geven. Er waren verschillende leden die niet aan de oproep gehoor hebben gegeven om hun boot op tijd weg te halen. Deze boten hebben we zelf weggesleept en deze leden krijgen dan ook een rekening voor het wegslepen gepresenteerd, conform de brieven die we daarover verstuurd hebben. Maar 99%  van de daar liggende boten zijn door de eigenaren zelf verlegd en deze kregen een keurige plaats in de haven, aangewezen door onze havenmeester Riny.

Deze had er in begin “een hard hoofd” in hoe hij iedereen moest helpen, maar het is hem toch gelukt, de complimenten. Ook zijn er velen op de kant gezet. Alle bokken en craddels zijn dan ook op. Daarnaast hebben we geen gebruik hoeven maken van de tijdelijke ligplaatsen in de binnenstad, wat de vereniging toch weer in kosten scheelt.

Toen de schepen eenmaal weg waren, konden we beginnen met afbreken van elektra/water  en daarna de vingerpieren en de steigers. Op zich een heel karwei  waaraan we met de zaterdag werkploegen een hele klus hadden.

Maar een compliment wil ik toch doen aan de ”jongens“ die een aantal dagen doordeweeks gewerkt hebben, en dan ook zeer goed gewerkt hebben, zoals: Bram den Hollander, Jan Tuk, Jan van Peet, John Bouman, Rinus Roks, Marius Knip en natuurlijk niet te vergeten onze havenmeester Riny Elfring. Deze laatste is op moment van schrijven (24 okt) van zijn welverdiende vakantie aan het genieten met zijn gezin. En hopelijk ben ik niemand vergeten!! (vast wel! redactie)

Zaterdag  25 oktober zijn de eerste oude steigers afgevoerd en uiterlijk 1ste of 2de week november is alles weg. Op 17 november komt Inter Boat Marinas een begin maken met leggen van de steigers; men denkt ongeveer 4-5 werkdagen nodig te hebben, afhankelijk van het weer. Zodra dat gedaan is gaan wij weer met de werkploegen en vrijwilligers de vingerpieren er weer aankoppelen en water en elektra weer terug aanbrengen. Ook dit is afhankelijk van het weer, maar als dit een beetje meevalt, zal een en ander februari 2009 een aardig eind op weg zijn. In ieder geval MOET alles klaar zijn, als het zomerseizoen op 15 april 2009 begint.

 


PS  Eén van de harde werkers vond het toch een keer nodig om de onderkant van de vlotten te bekijken en viel te water???   Koud, nee toch, viel wel mee??

J.G. (Hans) de Boon
Werkcomm. WV De Merwede

____________________________________

Klik HIER voor het complete fotoverhaal van de operatie