Samenvatting Nieuwjaarsrede van de voorzitter, Jos Koot.


Dames en heren, Ereleden, Leden van verdiensten en Leden, 

Hartelijk welkom op onze Nieuwsjaarsreceptie!

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in onze jachthaven die het gevolg waren van het jubileumjaar 2007. De vernieuwing van de steigers in de achterhaven, toch een ingreep die vlekkeloos is verlopen door de enorme inzet van een grote groep vrijwilligers, die onder leiding van Hans de Boon deze klus heeft geklaard. Het is nu een genot om in de achterhaven een ligplaats te hebben; ik denk dat die groep wel een applausje verdiend. Ook wil ik graag alle leden, en dat waren er vele, hartelijk bedanken voor hun financiële giften om dit project betaalbaar te maken. Mede door hun giften is dit mogelijk geworden.

Het rookverbod dat van kracht werd in juli is wel anders verlopen dan ik gedacht had, Mijn gedachten was: die paar mensen die nog roken stoppen er mee en de starre rokkers gaan buiten zitten. Het verlies van de starre rokkers zou dan aangevuld kunnen worden door die mensen die nu het clubgebouw niet bezochten omdat er gerookt werd. Het clubgebouw kon zo op genoeg bezoek rekenen. Het kwam anders uit, de starre rokers verplaatsten zich naar het terras, de niet rokers volgden hen met het gevolg dat het terras vol zat en het clubgebouw leeg was.

Het Passantenbezoek was goed dit jaar en teken dat veel watersporters graag naar Gorinchem komen. Het was wel een moeilijk jaar voor de watersport die geconfronteerd werd met torenhoge brandstof prijzen; een weekendje varen ging flink in de papieren lopen voor onze motorbootvaarders.

Wat brengt ons 2009: Nieuwe watertappunten met nieuwe slangen door de gehele haven waarvan u gebruik kunt maken tegen een kleine vergoeding. Veel veranderingen van ligplaatsen door het beter indelen van onze beschikbare ruimten in onze jachthaven. U krijgt daar nog bericht over. Een veel te grote wachtlijst voor ligplaatsen. Waar gaat onze vereniging naar toe als er steeds minder leden zich opstellen als een verenigingsmens en hoe gaan wij om met onze natuur.

Tot slot nog dit: een applausje voor Rien en El met hun medewerkers, ze staan altijd  paraat voor ons!

Een goede gezondheid en een mooi vaarseizoen!

____________________________________

Bekijk een impressie van de receptie