Nieuwjaarsreceptie 2010

 

In een druk bezet Botenhuis konden we op 3 januari jl. weer genieten van oliebollen, appelflappen, lekkere hapjes en drankjes en van elkaar natuurlijk. Onze voorzitter, Jos Koot, hield stipt op tijd zijn nieuwjaarsrede en was dit jaar wat korter dan anders. Terugkijkend op 2009 als een jaar van bezinning (op grond van de financiële crisis) stelde hij dat de economische positie van onze vereniging in ieder geval goed is. Hoewel het zich op dit moment anders laat aanzien zijn de steigers, onze gebouwen en het materieel in orde en zijn de diverse commissies weer goed actief geweest. Voor dit nieuwe jaar kunnen we vooral een actieve zeil- en jeugdcommissie verwachten.

Een beetje problematisch is de almaar toenemende wachtlijst (bijna 100) die dit jaar slechts ca. 10 plaatsen ruimte biedt. Ook de vergrijzing van onze vereniging is licht zorgelijk en hij doet dan ook een beroep op de groep van 18 tot 40 jaar tot actieve deelname aan het verenigingsleven. We konden er niet omheen: Jos moest even zijn hart luchten omtrent de (matige) relaties tussen onze recreatieve watersport en wat daar omheen gebeurt aan regelgeving, RWS en de beroepsvaart. Terecht werden Rini, Elly en de verdere crew van het Botenhuis bedankt voor hun inzet over 2009 en wenste Jos iedereen voor 2010 een goed watersportjaar. 

Een voorspoedig vaarjaar gewenst!

Terug naar Archief 2010