Najaar 2013

Excuris JéWé/RET en Attema

Op donderdag, 28 november toog een uitverkoren groepje (ca. 15 man) op uitnodiging naar JéWéRet en naar Attema. Eerst Naar JéWéRet waar Henk Bruijsten (logistiek medewerker) als gastheer en rondleider optrad. JéWéRet ontwikkeld en vervaardigd voornamelijk producten voor de DHZ (DoeHetZelf-markt). Iedere Gorcummer weet dat ze bijna de gehele Schelluinsestraat in beslag nemen en nog een aanzienlijke locatie hebben achter het politiebureau langs de Linge. We werden netjes gehuld in knalgele veiligheidshesjes en mochten toen het magazijn in. Het magazijn is bijna een scheldnaam voor de unit logistiek waar Henk en nog een collega de “kraandienst” uitmaken. Goed voorbereid kregen we een A4-tje met gegevens in aantallen van wat zich daar allemaal afspeelt. Zeer imposant, een paar voorbeelden: buiten staat een Sprinklertank met een inhoud van 575.00 liter water, de stellingen in het enorme gebouw (118L * 65B * 15,5H m)  bevatten 7488 locaties. Dit gebied wordt via 6 bulkgangen en 2 order verzamelgangen over een hoogte van 9 niveau’s bezocht door 2 kranen, door Henk en zijn collega bediend. Een en ander wordt in zeer hoge mate door computers aangestuurd. Daarna brachten we nog een bezoek aan de “pickvloer” waar de orders klantgericht worden samengevoegd. Ook hier weer meer dan 1300 locaties die door vorkheftrucks, hun bestuurders en laadpallets bezocht worden. Het woord logistiek wordt hier met een hoofdletter L geschreven en tot uitdrukking gebracht!

Klik HIER voor een fotoreportage

Het 2de deel van de ochtend hebben we bij Attema doorgebracht waar we werden ontvangen door Hans de Boon (account manager installatie) en na de koffie en een introductie door Hans zijn we in 3 groepjes rondgeleid door de productie- en montage-afdelingen. Werkelijk zeer indrukwekkend en dat allemaal bij ons om de hoek!  Vanuit de grondstof thermoplasten worden hoogwaardige kunststof producten voor de bouw- en installatiewereld en infrastructuur ontwikkeld en geproduceerd. 

Daarnaast is er een afdeling voor special products; zeer hoogwaardige speciale producten. Er is een productiehal spuitgieten en een voor het extruderen van producten. In beide gevallen zijn er per product kostbare en zeer zwaar uitgevoerde matrijzen benodigd die extern vervaardigd worden. Ze worden wel weer in eigen beheer onderhouden en zonodig gerepareerd. In de productieprocessen wordt met zeer hoge (hydraulische) drukken gewerkt. We hebben er een prachtige en indrukwekkende  rondleiding gehad!

Zowel JéWéRet als Attema hebben het de afgelopen jaren zwaar te verduren maar weten zich als bedrijf staande te houden. Dat verdient een groot compliment en we zijn er als Gorcummers en in dit geval zeker als Merwedegangers zeer trots op!

____________________________________

Keuring van de kraan

Voor je het weet staan de boten weer op de wal. De zomer is dan al lang voorbij, zelfs het najaar is aan zijn eind gekomen, nee erger nog: de winter gaat beginnen! Voordat het echter zover was moest er nog wel even wat gebeuren: herindeling van de camperplaatsen (tijdelijk teruggeschroefd van 16 naar 12 officiële plaatsen) en de keuring van onze kraan. Jaarlijks vindt er door Mennens een visuele keuring plaats maar één maal per 4 jaar moet de kraan tot op het bot gekeurd worden. Bekend was al dat de “hijs” en de banden vervangen moesten worden. Al eerder (vorig jaar) is de hoofdcilinder vervangen (gesponsord door Van Oord) en getest bij (sponsor) Westinghouse. Op zich al een zware operatie en dan nu de hijs en de banden. Na bijna 2 dagen werk kon de ultieme test plaats vinden op grond waarvan weer een keuringsbewijs (voor 4 jaar) afgegeven wordt. De boot van Leo Boersma, de Daphne, moest er aan geloven. Deze is zwaar genoeg om de gewenste keuringslast te dragen. Natuurlijk eerst gecontroleerd of de verzekering wel in orde was (zie elders in dit blad) en toen in de banden gevaren. Leo heeft als captain de zaken vanaf zijn boot de zaken gedirigeerd en daarmee is alles goed gekomen. Het keuringsbewijs kon, nadat de Daphne tot 40 cm boven water was getild en de benodigde metingen waren verricht, afgegeven worden.

____________________________________

C-steiger 2de fase

En dan nog het werk aan de C-steiger: de 2de fase van het vervangen van de hoofdsteiger is begonnen met het weghalen van een aantal vingerpieren die in eigen beheer gerenoveerd worden. Daarvoor moesten er een flink aantal, vooral grotere boten, een andere, tijdelijke ligplaats krijgen. Dat is gelukt en er zijn natuurlijk een aantal boten op de kant geplaatst.

 

De renovatie van de vingerpieren is in volle gang getuige de foto’s van het werken er aan. Nu moeten ook nog de houten palen “getrokken” worden en vervangen door stalen exemplaren. Allemaal nog niet zo eenvoudig want die stalen palen moeten nog gemaakt (gelast) worden van stukken buis die ons ter beschikking zijn gesteld. Er is dus nog werk genoeg voor de winterperiode en tot ver in het vroege voorjaar.

____________________________________

Klik HIER voor de stand van zaken van ons automatiseringstraject,
opgetekend door David Warnink.

____________________________________


Terug naar Archief 2013