Ledenpeiling en oproep nieuwe havenmeester

21-01-2014     Publikaties ledenpeiling

Beste leden van WV De Merwede,

Zoals u weet hebben wij enige tijd geleden een enquête gehouden onder de leden. Tijdens de laatste ALV hebben wij toegezegd, de uitslagen en de eerste reactie van het bestuur schriftelijk aan alle leden toe te sturen.

De genoemde documenten zijn geplaatst in het besloten deel van deze website. Dit is toegankelijk met uw lidmaatschapsnummer en uw wachtwoord (zo nodig nieuw wachtwoord opvragen). De documenten zijn te vinden onder de knoppen "Documentbeheer - Intern" en als volgt benoemd:
- WSV Samenvatting enquête 2013.pdf
- Enquête respons bestuur.pdf

Het bestuur zal de in de reactie genoemde acties komende maanden ter hand nemen. Tijdens de ALV in komend voorjaar zal het bestuur een aantal voorstellen doen in het verlengde van deze enquête.

Wij vragen u daarom om in de aanloop naar die ALV, ook zelf is na te denken over de aanbevelingen vanuit de enquête-commissie, en de eerste reactie van het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

NB De hier gepubliceerde documenten zijn eveneens per email en waar van toepassing per post aan de leden verzonden.

____________________________________

25-08-2014    Oproep havenmeester

Watersport vereniging de Merwede is per 1 januari 2015 op zoek naar een

Havenmeester / pachter / beheerder

Watersportvereniging de Merwede is een actieve vereniging, die al sinds 1932 bestaat. Het hart van de vereniging zijn de ongeveer 400 leden en hun activiteiten. De vereniging heeft 200 ligplaatsen tegen het hartje van Gorinchem en aan het drukst bevaren stukje rivier van Europa. In de havenkom, die gedeeld wordt met de beroepsvaart, wordt 20 jaar in de zomer bijna dagelijks zeillessen gegeven aan de jeugd. De afgelopen jaren is deze groep ongeveer 80 kinderen groot, die door de eigen leden les wordt gegeven. Sinds enkele jaren vinden ook campers hun weg naar de vereniging, die achteraan op het terrein hun eigen plekje hebben.

De huidige havenmeester / pachter stopt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De vereniging is op zoek naar een echtpaar/ stel dat bereid is op de haven te komen wonen, de kantine te pachten en te exploiteren voor eigen rekening en risico en het beheer van de haven te voeren.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Toezicht houden op de haven
  • Ontvangen van gasten voor zowel de havenligplaatsen als de camperplaatsen.
  • Beheer en exploitatie van het clubhuis
  • Schoonhouden van clubhuis, toiletruimten
  • Verrichten van klein onderhoud

De belangrijkste functie eisen zijn:

  • Het havenmeesters echtpaar is klantgericht
  • Goed kunnen samenwerken zowel met het bestuur als de leden
  • Heeft gevoel voor de verhoudingen binnen de vereniging, is ondernemend, enthousiast, loyaal en integer.
  • Affiniteit en/of ervaring met de horeca

Belangstellenden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een brief te schrijven of te mailen naar de secretaris van de vereniging : Buiten de Waterpoort 8, 4201 CS, Gorinchem  of e-mail adres: ...........

De sluitingstermijn is 8 september 2014. Gesprekken zullen plaats vinden vanaf 1 oktober 2014.

____________________________________

Terug naar Archief 2014