Jubilarissenfeest 2014

Van het zeer geslaagde jubilarissenfeest op zondagmiddag 2 november in het Botenhuis is hieronder een fotoserie te zien.

Het lijkt wel of er op meerdere fronten een overdracht van taken plaats vindt: Rini en Elly voorop, een voorzitter die verdachte bewegingen richting de buitendeur maakt en dan nu Kees Cremer die zijn taak heeft overgedragen aan Steef Staal. Het mag echter direct al gezegd worden: Steef heeft zich met verve van zijn nieuwe taak gekweten. Daarin wist hij zich bijgestaan door een fantastisch hulpteam bestaande uit Peggy Springorum en Steffi in het kwadraat, te weten Steffi Staal en Steffi Elfring. Zij droegen grote zorg voor de speldjes, de oorkondes en de bloemen en zorgden met hun charmante optreden voor de schoonheid van het geheel. Voeg daar nog aan toe het optreden van Gerrit Veen en alle ingrediënten voor een geslaagd jubileumfeest waren aanwezig.

Inclusief enkele nieuwe leden (van harte welkom geheten) en de jubilarissen waren er zo’n kleine 100 aanwezigen in het Botenhuis. De kachel was uit, de zon scheen, het waaide wel een beetje maar de temperatuur was voor 2 november zeer hoog en dat was binnen goed te merken. Om de boel verder op te warmen stelde Steef voor om eerst maar eens even het clublied te zingen. Daartoe was een liedboek beschikbaar en Steef zette zelf in weldra gevolgd door een groot aantal enthousiaste bootjesmensen. De stemming was gezet waarna Steef het officiële deel in gang kon zetten. Er moesten 10 jubilarissen gegradueerd worden waarvan er 2 afwezig waren; met andere woorden er was werk aan de winkel. De eerste 6 klanten hadden er 25 jaar opzitten en daarvan kunnen er zomaar een paar bij zitten die volgens Steef volgend jaar of het jaar daarop voor het speldje van 40 op kunnen komen draven. Dit is geheel en al afhankelijk van de wijze waarop de administratie bijgehouden wordt. Dat is gebleken nog wel eens mis te gaan maar ook altijd weer hersteld. Het komt uiteindelijk dus altijd goed. De tweede ronde was voor de 40-jarigen die merkwaardigerwijs allemaal ouder dan 40 jaar zijn. Die ronde kon kort zijn want hiervan waren er 2 afwezig. We noemen hier wel even de aanwezigen: Piet de Ridder, nog steeds actief zeiler op hoog niveau en Bas van den Engel (Lid van Verdienste) die zich nog altijd het kaas niet van zijn brood laat eten getuige zijn gevatte opmerkingen richting het publiek. Zo merkte hij op dat onze vereniging getuige dit feest het best vergeleken kan worden met een dorp in de stad. Steef had er goed zin in: voor iedere jubilaris en vooral ook voor zijn boot had hij een goed woord. Wel opmerkelijk vond hij dat het alleen maar een mannelijke aangelegenheid was. Hij wacht met smart op de situatie de felicitaties aan jubilarissen van de andere kunne te kunnen geven. Steef Staal heeft zich als een volwaardig opvolger van Kees Cremer laten zien. Het bestuur van onze vereniging liet zich ook niet onbetuigd door ieder een drankje aan te bieden en door Rini verzorgde hapjes te laten rondgaan. Al met al een zeer geslaagd jubilarissenfeest dat inmiddels als een traditie een jaarlijkse voortgang verdient.

De (aanwezige) jubilarissen zijn:
25 jaar lid – Frans Schenau, Dirk Kroon, Paul Hendrix, Cor Wats (zoon van ….), Joop Bakker en Joop van Hees en 40 jaar lid – Hans Staal (broer van …), Alex Platteel (Lid van Verdienste), Piet Hein de Ridder en Bas van den Engel (Lid van Verdienste).


Fotoreportage van het 
Jubileumfeest