Livegang automatisering,  David Warnink

Per 16 januari zijn we live met ons nieuwe automatiseringssysteem bestaande uit Portvision (zeg maar het havenpakket) en Multivers (zeg maar het domein van Bram Mollet).

Vandaag zijn de eerste camper-boekingen doorgeboekt, en daarmee de eerste financiële transacties vastgelegd. We zullen met terugwerkende kracht per 1 januari de mutaties in het nieuwe systeem verwerken, zodat we een heel kalenderjaar onafgebroken gegevens in het systeem hebben.

Een groot verschil met voorheen is, dat er meer gegevens aan de voorkant worden vastgelegd, waardoor we aan de achterkant hier meer plezier van hebben. Zo neemt de administratieve druk wat af, zodat Bram nog meer tijd heeft om die mooie overzichten te maken die we op de jaarvergadering altijd al van hem zien.

Bij het in gebruik nemen van nieuwe automatisering moeten we altijd even wennen aan de nieuwigheden; daarom nemen we een paar maanden de tijd om optimalisaties te doen, en de eventuele plooien glad te strijken.

Hierna willen we in 2014 verder gaan, zodat we ook de facturatie elektronisch (lees via mail) kunnen laten verlopen. Dat zal de vereniging veel werk schelen, en ook de kosten van verzending van alle facturen omlaag brengen. Daarom willen we dit voor onze leden aantrekkelijk maken, om t.z.t. akkoord te gaan met de elektronische ontvangst hiervan. Of zoals Bram het zegt: “Minder aantrekkelijk te maken om hem op papier te blijven ontvangen”. Maar nu eerst maar even genieten van dit moment.

____________________________________

All is Lost                      Piet Maartense

All is Lost …. maar dat was niet van toepassing op het zeer hoge aantal bezoekers aan de besloten voorstelling van de film met deze titel in de Gorcumse stadsbioscoop. Het nogal spontane initiatief van David Warnink om speciaal voor de leden van WV De Merwede een filmvoorstelling te organiseren is tot een eclatant succes geworden. Er was weliswaar op 7 februari een overlap met de maandelijkse kaartavond van de vereniging maar dat heeft slechts tot een verminderde deelname van één kaarttafel geleid. Van 8 tot 88 was bijna van toepassing op de gestage stroom deelnemers die door en langs de foyer naar de hun toebedeelde stoelen in de bioscoopzaal schuifelden. We zagen nogal wat oudgedienden, onder wie één van onze ereleden, Jacco Slob met zijn vrouw Areke, en zeer jeugdige  bezoekers langskomen. 

 

Het is een heerlijke avond geworden waarbij het voelbaar was dat je met gelijkgestemden een beleving had. Hoewel …… de eerste commentaren in de pauze toch wel lieten blijken dat er meer ervaren schipbreukelingen waren dan alleen Robert Redford (inmiddels al 77 jaar oud). Bepaalde voorstellingsbeelden bleken toch niet helemaal betrouwbaar te zijn zoals het overlangs doorrollen (360°) van het zeilschip tijdens zwaar weer en het door een container veroorzaakte gat in de romp leek wat overdreven te zijn. Niettemin verdween het schip in de golven en bleef onze schipper wat verdwaasd in een dinghy op zee achter. Een heuse sextant bracht hem uiteindelijk op de shipping line van de Indische Oceaan waar 2 grote schepen voorbij denderden zonder het hoopvolle soelaas te bieden. Het einde van de film, waarin slechts 2 woorden en een noodoproep gesproken werden  (“help” en “…….”) en de dialoog verder niet gemist werd, liet gelukkig nog een optie op een goede afloop over. Of “the man” echter nog leeft mag ieder voor zichzelf uitmaken. 

Na afloop van de voorstelling was de algemene opinie dat een weerkerend verblijf op het Maasje minder risico met zich meebrengt dan het bevaren van de wereldzeeën maar dat hadden we zonder het zien van deze film ook kunnen bedenken. In ieder geval is gebleken dat er in verenigingsverband meer georganiseerd kan worden dan de tot nu toe bekende activiteiten. Het was een geslaagde avond die voor herhaling vatbaar is!

Robert Redford aan het roer in de film "All is lost"

____________________________________

Terug naar Archief 2014