De ALV vindt plaats op vrijdagavond op

13 november a.s.

aanvang 20.00 uur in het Botenhuis. De agenda en de notulen van de vorige vergadering zijn via de mail opgestuurd. De notulen liggen vanaf 4 november in beperkte oplage in het Botenhuis ter beschikking.

LET OP  In het septembernummer van het clubblad staat in de agenda 20 november als datum voor de ALV vermeld. Dit is dus verschoven naar 13 november.