Vernieuwing website 2015

Na ruim een decennium mag het wel een keer anders! Nee, sterker, moet het een keer anders! De website van WV De Merwede, eertijds opgezet door Bernd Voorsluijs en na enkele jaren voortgezet door Piet Maartense, was uiterlijk en technisch aan vernieuwing toe. Met name het technische part in samenhang met de vernieuwingen en automatisering van onze administratie (leden, haven, camperplaats, financiën, secretariaat, werkuren, etc.) vroeg om een nieuwe benadering. Een belangrijke voorwaarde daarbij was het verkrijgen van meer interactie tussen vereniging (als instituut) en leden (als individuen). Samen met De Webmakers (onze domeinbeheerder) hebben we hard gewerkt en het voor elkaar gekregen: een vernieuwde website waarin u kunt participeren.

De nieuwe website bestaat eigenlijk uit 2 domeinen: wvdemerwede.nl en camperplaatsdepunt.nl. Er is een centrale ingang van waaruit gekozen kan worden voor de watersportvereniging of voor de camperplaats. De (volledig nieuwe) site, Camperplaats De Punt, is gericht op de camperaars die onze haven bezoeken en verschaft hen informatie over onze voorzieningen en de mogelijkheden in en rond Gorinchem. Onze (vernieuwde) site, WV De Merwede, gaat op de vertrouwde voet door met u te informeren over het wel en wee binnen onze vereniging. Echter, met meer mogelijkheden om de communicatie tussen vereniging en leden te verbeteren. 

Die functionaliteit behelst het zelf kunnen aanpassen van uw NAW-gegevens, inclusief een wijziging van uw emailadres. U kunt ook het u automatisch toegekende wachtwoord wijzigen in een zelf gekozen wachtwoord. Prettig is het te kunnen inzien in hoeverre u al voldaan heeft aan uw werkplicht. Uiteraard kunt u alleen uw eigen uren bekijken zoals dat ook met uw persoonlijke gegevens het geval is. U kunt in contact treden met bestuursleden, het secretariaat, etc. Natuurlijk moet voor de persoonlijke toegang op de website worden ingelogd. Dat is onontkoombaar en dus moet u een gebruikersnaam en een wachtwoord hebben. We hebben geprobeerd dat zo eenvoudig mogelijk te houden. Eenmaal ingelogd heeft u ook toegang tot alle verenigingsdocumenten zoals agenda's en notulen van ALV's, het statuut en reglementen evenals jaarverslagen en financiële stukken.

Samen met De Webmakers hebben we dit traject doorlopen in een uitstekende samenwerking en met hun bereidwilligheid onze wensen zoveel als mogelijk in te willigen. We hebben ook aansluiting gevonden met de programmatuur van Unit4 en ook van die kant steun ondervonden. Met dit resultaat moeten we weer jaren vooruit kunnen en er zijn alweer plannen tot verdere optimalisatie. Daarbij wordt gedacht aan de fakturenadministratie, aan het inschrijven van nieuwe leden en aan inzicht in de wachtlijst. Ongetwijfeld zullen er meer toepassingen volgen maar eerst eens even met dit resultaat werken!

____________________________________

Terug naar vorige pagina

Terug naar Archief 2015