Jubilarissen 2016                      Redactie

De inloop vanaf 14.00 uur naar het Botenhuis ter gelegenheid van de viering jubilarissen was meteen al goed te noemen en tegen 15.00 uur zat de zaak goed vol. Gerrit van Veen animeerde de boel van het begin af aan met zijn spel op het eigentijdse harmonium en tussendoor was er al een fotopresentatie van Carel Zwijsen te bewonderen. De meeste toeschouwers hadden het echter te druk met het begroetingsritueel. Iedereen werd door het ontvangstcomité begroet met consumptiebonnen en het verzoek de presentielijst te tekenen. We kunnen hier trouwens aan het begin meteen al vermelden dat er niets aan het toeval werd overgelaten. De speldjes, bloemen, oorkondes, drankjes en hapjes en niet te vergeten de bediening: allemaal prima in orde. Misschien een kleine aantekening bij de versierselen voor het 60- en 70-jarig jubileum. Daar ontbreekt nog een specifieke inscriptie en een diamantje voor zover van toepassing. Maar verzekerde Wieke van den Beemt ons, dat gaat helemaal goed komen.

Om 15.00 uur gaf ceremoniemeester, Steef Staal, bijgestaan door Peggy Springorum en Steffi Staal, de aftrap voor de toekenning van de jubileumversierselen met het gezamenlijk zingen van ons clublied. Daarna moest hij meteen al aangeven dat één van de genodigden ontbrak, te weten Eddy Frerichs (25 jaar lid maar nu even in Duitsland); Uit de kronieken blijkt dat Ed de grootste boot binnen de vereniging heeft maar het nog steeds zonder ligplaats moet stellen. Hij blijft gewoon op de wachtlijst staan. 

25 jaar
De heer E.A. Frerichs
De heer A.H. den Hollander
De Heer A.M. van der Nat

50 jaar
De heer G. van Veen

60 jaar
Mevrouw I. Hofs

70 jaar
De heer C. Zwijsen


Het overblijvende aantal van 4 jubilarissen was ruim voldoende voor een zeer onderhoudend programma. Met Ad den Hollander jr. (25 jaar), een zeer goed zeiler; Gerrit van Veen (50 jaar), veel zeilend en bijna nooit alleen; Ine Hofs (60 jaar), teveel anekdotes om te noemen zodat hier lootjes getrokken moesten worden. Terecht werden bij de wederwaardigheden van Ine Hofs haar jarenlange inspanningen om adverteerders voor het clubblad te werven naar voren gebracht; een niet mis te verstane inspanning en dat doet ze nog altijd!

En dan last but not least: Carel Zwijsen (70 jaar), van Bloemenkreek tot Engelandvaarders, het kwam allemaal overgoten met een humoristisch sausje aan de orde. Carel schaarde zich met zijn langdurig lidmaatschap in de gelederen van Piet Voorsluijs (ook aanwezig) en wijlen Jilles van Mourik. De bescheiden behorende bij het 70-jarig jubileum van Carel Zwijsen werden door voorzitter, David Warnink, uitgereikt die daarmee zijn eerste officiële verenigingsdaad verrichtte. De dochters en een kleindochter van Carel waren hiervan enthousiast getuige. 

Ons erelid, Cees Cremer, liet de aanwezigen na de felicitatieronde nog een lied zingen maar omdat hij zijn “dirigeerkwast” was vergeten kwam dat maar met enige moeite uit de vele kelen. Na afloop van het officiële gedeelte presenteerde Carel Zwijsen zijn fotoserie van 70 jaar verenigingsleven met beelden van oud en niet zo nieuw, voorzien van toelichtende teksten en muziek. De foto’s waren heel knap bij elkaar gezocht en fraai aaneengeregen tot een kijkwaardig geheel. Het werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Als toegift bracht Ko van der Stelt nog een aubade uit op het verenigingsleven door solo en met z’n allen het Café aan de Haven en nog zo’n meezinger naar voren te brengen. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde jubileumuitgave! 

Klik HIER voor een fotoreportage van het feest