Overdracht gesponsorde Oppi's in mei 2016

voorzitter David Warnink leidt de ceremonie

P5140979c.jpg
sponsor Van der Wal
P5140983 res.JPG 
3 generaties Voorsluijs als sponsor

____________________________________

Aanleg parkeerplaatsen, februari 2016

Werkelijk, alles wordt steeds mooier! Eerst het Botenhuis, de bar en de integratie van de bestuurskamer, toen de aanbouw van de serre en nu de renovatie van de epoxyvloeren en een grondige aanpak en verbetering van de parkeerplaatsen aan de waterkant. Dan zijn tussen neus en lippen door ook nog het winterterrein en de camperplaatsen uitgebreid en verbeterd en diverse steigers vernieuwd, etc. Dit even om u een indruk te geven dat uw bestuur en de uitvoerende commissies daarvan bepaald niet stilzitten. Maar goed, terug naar de parkeerplaatsen. Die waren niet best; in de modder, verzakt, geen bescherming tegen te water raken en de kans op schade maakten het parkeren niet tot een gemakkelijk “we zetten de auto even weg”. Dan nog de auto’s van schippers van de binnenvaart en hun bezoekers die hun auto’s niet altijd te bestemder plaatse een plekje gaven.

Met een mooie camperplaats (20 plaatsen) en een fraai winterbergingsterrein kon een verbetering van de parkeerplaatsen niet uitblijven. Er zijn nu betonnen randen horizontaal neergelegd als afscherming tussen de wal en het water (een veilig gegeven) en het grondniveau is op het niveau van de weg en aflopend naar het water gebracht. Daarvoor moest wel de bestaande bestrating verwijderd en schoongemaakt worden. Daarna zijn de vakken opnieuw ingericht. En met wat voor resultaat! De mannen van Erkelens Grondwerken hebben een goed stuk werk afgeleverd en wij hebben weer parkeerplaatsen waar we trots op kunnen zijn.

Voor de binnenschippers en hun bezoek is er nu een apart vak dat d.m.v. een bord als zodanig herkenbaar is. RWS en de schippers zullen er ongetwijfeld blij mee zijn. De overige parkeerplaatsen zijn voor ons beschikbaar en wij zijn er ook blij mee! We maken wel van de gelegenheid gebruik om een beroep op de leden te doen hun auto’s “sociaal” te parkeren. Wat dat is mag ieder voor zichzelf uitmaken; in ieder geval kunnen er dan veel kippen in een hok!

____________________________________

Samenstelling Redactie, voorjaar 2016: vertrek Ellen du Cloux

Gelukkig kunnen we beginnen met te stellen dat het vertrek van Ellen du Cloux  als hoofdredactrice van ons clubblad geen definitief afscheid is. Zij heeft toegezegd de literaire rubriek te blijven verzorgen. Daar zijn we blij mee want daardoor blijft ook de uitstekende band die wij met haar opgebouwd hebben bestaan. We gaan er niet de kronieken op naslaan maar Ellen draait al een hele tijd mee. Eerst met haar man Fred Berkhof, die mede aan de wieg gestaan heeft van de enorme boost die ons clubblad tot een grote hoogte heeft gestuwd. Met  fotografie, redactionele stukken en vooral door zijn lay-out van het blad zijn we ver gekomen. Met het verscheiden van Fred heeft Ellen toch de moed opgebracht om door te gaan met haar hoofdredactionele taak.  Als Neerlandica paste zij als geen ander in die taak waarin zij ook haar organisatorische kwaliteiten tot uitdrukking wist te brengen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de financiële bewaking van het clubblad en de kwaliteitsbewaking; dit laatste mede zichtbaar in de door haar gelanceerde literaire rubriek.

We gaan Ellen missen in de taken die ze als hoofdredacteur heeft uitgevoerd en we gaan haar missen als aimabel redactielid. Ellen, namens de redactie en indirect betrokkenen, bedankt en het ga je goed!

De redactie, met als grote afwezige Ine Hofs (die overigens toch niet op de foto wil): v.l.n.r. Ellen du Cloux, Piet Maartense en Peggy Springorum. Op de achtergrond en niet deel uitmakend van de redactie speelt Jacqueline  Borg, werkzaam bij onze huisdrukker GCC, een belangrijke rol als lay-outer van het clubblad. Gezamenlijk werken we iedere keer weer hard om er wat moois van te maken. Wie gaat hierna de hoofdredactionele taak op zich nemen?

____________________________________

Terug naar Archief 2016