Klankbordavond  droge opstallen

Verslag                             Piet Maartense

U kent ongetwijfeld allemaal het geluid van de gongslag bij de opening van de beurs in het Berlage-gebouw. Dat is niets vergelijken bij de decibellen die vrijkwamen bij de discussies over de 4 scenario’s die door het stedebouwkundig adviesbureau Welmers / Burg in de persoon van Inge Burg op 21 september in het Botenhuis werden gepresenteerd. David Warnink opende de avond met een warm welkom aan de ruim 50 belangstellenden en vooral deelnemende leden. De avond zou immers interactief worden!

Inge Burg bracht in een helder betoog, ondersteund door een presentatie op het scherm, naar voren waarom een aanpak van de droge opstallen noodzakelijk is en hoe dat vervolgens verwezenlijkt zou moeten worden.  De Commissie Droog heeft voorbereidend werk geleverd. Het resultaat van die inspanningen is door het bestuur meegenomen en daarmee is het werk van die commissie afgesloten. Door een interne commissie bestaande uit het bestuur en enkele leden is een integrale visie neergelegd die nu stapsgewijs tot een totaalbeeld moet leiden. Hierbij is ook de gemeente al geraadpleegd en dat gaat ook gebeuren met RWS.

Na de introductie van Inge Burg is er gelegenheid tot het stellen van vragen maar men geeft de voorkeur aan het groepsgewijs bediscussiëren van de 4 voorgelegde scenario’s. Daarbij is het verzoek veelvuldig gebruik te maken van “geeltjes” om vragen of opmerkingen weer te geven. De uitkomsten op “geeltjes” zullen weer door bureau Welmers / Burg meegenomen worden in een visie die op de ALV van dit najaar gepresenteerd gaat worden. Toch maken enkelen gebruik van de gelegenheid tot het stellen van vragen waaronder Wilma Maartense die zich afvraagt wat de implicaties zijn van scenario’s waaraan geen enkel financieel plaatje is gekoppeld.  Het antwoord is dat financiële implicaties later toegevoegd worden.

De ruim 50 deelnemers gaan gedurende 1 uur druk discussiërend en geeltjes schrijvend aan de slag.  Het is moeilijk om uit het geroezemoes bepaalde richtingen waar te nemen maar diverse opmerkingen wijzen toch wel op een behoudende instelling m.b.t tot de kant die het in de toekomst uit moet. David bedankt een ieder voor de inbreng, die verwerkt gaat worden in een nieuw scenario dat aan de ALV in november voorgelegd gaat worden. We wachten het resultaat met belangstelling af!

 


Klik HIER voor een fotoreportage van de avond


Terug naar Archief 2017