Er is begonnen met het digitaliseren van het belangrijkste erfgoed van onze vereniging: de 30 fotoboeken van erelid Hans Steenwinkel† 

Jaarlijks produceerde Hans een fotoboek waarin nauwgezet met foto's en tekst de wederwaardigheden van de vereniging zijn vastgelegd. Deze boeken staan in een speciaal daarvoor vervaardigde kast in het Botenhuis, maar om ze ook voor de toekomst te behouden worden ze nu gedigitaliseerd. De hoeveelheid werk die dit met zich mee brengt noodzaakt tot een gefaseerde uitvoering. Er zijn in totaal 30 exemplaren. De fotoboeken bestaan afhankelijk van de omvang uit 1 of 2 delen.

De bladzijden kunnen bekeken worden door horizontaal over het scherm te scrollen of te swipen of door op de pijlen rechts of links te klikken. Door op een foto of een stukje tekst te klikken wordt dit vergroot, nogmaals klikken gaat terug naar de normale grootte.

___________________________________________________________________________

horizontaal scrollen met de muis of swipen met
je vinger op een touchscreen

____________________________________

____________________________________

pijl volgende pagina of andersom voor vorige pagina


____________________________________

Op de ledenvergadering van 20 april 2007 werd de heer Hans Steenwinkel, onze toenmalige clubfotograaf, in het bijzijn van zijn Rietje tot erelid benoemd. Een welverdiende benoeming getuige het grote aantal door hem vervaardigde, prachtige fotoboeken die de geschiedenis van onze vereniging weergeeft en herbergt.

Fotoboek 1
1932 - 1972

Fotoboek 2
40-jarig jubileum
1972

Fotoboek 3
1972 -1973

Fotoboek 4
1974 -1981

Fotoboek 5
50-jarig jubileum
1982

 

   

Terug naar WV De Merwede