Bestuur

Eeuwit Klink

Voorzitter

voorzitter@wvdemerwede.nl

Jaap Kruijt

Vice-voorzitter

vicevoorzitter@wvdemerwede.nl

Rudi Houthuijs

Penningmeester

penningmeester@wvdemerwede.nl

Annemarie Rink

Secretaris

secretaris@wvdemerwede.nl

Gert de Boon

Commissaris Jeugdzaken

commjeugd@wvdemerwede.nl

Vacant

Haven-/Werkcommissaris

commhaven@wvdemerwede.nl

 

 

 

 

Communicatie over ledenadministratie via de secretaris: secretaris@wvdemerwede.nl
Communicatie over ligplaatsen via het adres: ligplaatsen@wvdemerwede.nl
Opgeven als lid voor het sloeproeien via het adres: roeisloep@wvdemerwede.nl