Leden

Onder de knop "Leden" bevindt zich een uitrolmenu waarin met de knop "login" items zijn opgenomen die alleen voor leden toegankelijk zijn. Dit betreft:

  • bewerken van uw lidmaatschapsgegevens
  • toegang tot verenigingsdocumenten zoals notulen van ledenvergaderingen
  • de stand van zaken m.b.t. tot uw werkuren

Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen naar dit besloten deel van de website.

De overige items van dit uitrolmenu zijn vrij toegankelijk.

De Havengids - Gorinchem - WV De Merwede
PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN LIGPLAATS BIJ
JACHTHAVEN WV DE MERWEDE

Jachthaven WV De Merwede is een haven waar het verenigingsleven hoog in het vaandel staat. Het is dus van belang dat u actief deelneemt aan de activiteiten op de haven en/of meehelpt met het organiseren ervan. Tevens wordt er ook van u verwacht dat u met de werkuren op zaterdag meedraait. Als u overweegt om lid te worden en een ligplaats voor uw boot wilt regelen, dan kunt u zich inschrijven via een inschrijfformulier, deze kunt u vinden onder het kopje "leden" op onze website. Na een volledige invulling van het inschrijfformulier komt dit formulier automatisch terecht bij de aanname commissie. Door deze commissie wordt u uitgenodigd (per mail) voor een intakegesprek. Na het intakegesprek, bij goed gevolg, worden uw gegevens door gemaild naar de bestuursleden en opgenomen in het havenbestand (alles wordt uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld). U krijgt bericht van de haven indelingscommissie op het moment dat er een ligplaats voor u vrijkomt. Alles verloopt volgens de afgesproken regels binnen de vereniging. Momenteel is er een behoorlijke wachtlijst.