Leden

Onder de knop "Leden" bevindt zich een uitrolmenu waarin met de knop "login" items zijn opgenomen die alleen voor leden toegankelijk zijn. Dit betreft:

  • bewerken van uw lidmaatschapsgegevens
  • toegang tot verenigingsdocumenten zoals notulen van ledenvergaderingen
  • de stand van zaken m.b.t. tot uw werkuren

Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen naar dit besloten deel van de website.

De overige items van dit uitrolmenu zijn vrij toegankelijk.

De Havengids - Gorinchem - WV De Merwede
U wilt misschien lid worden van WV de Merwede en wellicht een ligplaats?

WV De Merwede is een vereniging waar het verenigingsleven hoog in het vaandel staat.
Het is dus van belang dat u actief deelneemt aan de activiteiten op de haven en/of meehelpt met het organiseren ervan. De vereniging heeft de beschikking over ongeveer 200 ligplaatsen voor haar leden (en passanten).

Er is een wachtlijst en de wachttijd voor een ligplaats is ondermeer afhankelijk van de grootte van de boot. 

Van ligplaats houders wordt er ook verwacht dat ze meedraaien met de werkuren op zaterdag; hiermee onderhouden we onze vereniging gezamenlijk en houden we de ligplaatsen betaalbaar; tegelijkertijd leert u snel andere leden kennen.
Als u overweegt om lid te worden en op termijn een ligplaats voor uw boot wilt regelen, dan kunt u zich inschrijven via een inschrijfformulier. Dit formulier kunt u vinden onder het kopje "leden" op onze website.
Nadat u dit inschrijfformulier volledig hebt ingevuld, komt dit formulier automatisch terecht bij de aanname commissie. Door deze commissie wordt u uitgenodigd (per mail) voor een intakegesprek. Na het intakegesprek, bij goed gevolg, worden uw gegevens doorgestuurd naar het secretariaat en wordt u opgenomen in het ledenbestand; voor een ligplaats wordt u op de wachtlijst geplaatst. 
U krijgt bericht van de haven indelingscommissie op het moment dat er een ligplaats voor u vrijkomt. Alles verloopt volgens de afgesproken regels binnen de vereniging. Momenteel is er een behoorlijke wachtlijst.