Inschrijfformulier 2018

Mededelingen m.b.t. de wedstrijden worden per e-mail gecommuniceerd. Zorg er daarom voor dat uw e-mail adres ingevuld is op het wedstrijdformulier zodat het bekend is bij de wedstrijdcommissie.

Inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per wedstrijd.
De zomeravondwedstrijden zijn vrij van inschrijfgeld.
Contante betaling bij het afhalen van de wedstrijdpapieren.

Dringend verzoek van de wedstrijdcommissie: wel graag alle gegevens op het formulier invullen. Alvast bedankt!

_______________________________________________________________________________

Alleen voor Pinksteren 2018 ('t Pinkstervertier) extra in te vullen gegevens:

Inschrijfgeld  één zeilwedstrijd        € 10,00
                            twee zeilwedstrijden  € 15,00

Motorbootvaarders betalen geen wedstrijdkosten.

zaterdag 19 mei
eten Gorinchem WV De Merwede  € 12,50; kinderen t/m 12 jaar  € 7,50

zondag 20 mei
BBQ Wijk en Aalburg  € 12,50; kinderen t/m 12 jaar  € 7,50

Kosten eten en/of BBQ samen met inschrijfgeld  zeilwedstrijd(en)  te voldoen naar:

NL13 INGB 0002139121  tnv J.G. de Boon  onder vermelding  Pinksteren 2018.

_____________________________________________________________________________

      

Voor iedere deelname (wedstrijden en/of 't Pinkstervertier) in te vullen gegevens:

aan boord tijdens de wedstrijd!

Dit gedeelte is alleen bestemd voor wedstrijdzeilers.

Klasse indeling

Laatst bekend en zonder spinaker
Deelname aan deze wedstrijden is voor eigen risico en door deelname aan een wedstrijd verklaart de schipper dat het schip minimaal WA-verzekerd is en dat hij of zij bekend is met en zich zal onderwerpen aan de Wedstrijdbepalingen.