Inschrijfformulier 2019

Dit inschrijfformulier is niet in gebruik voor het Pinkstervertier 2019, dus ook niet voor de Pinksterwedstrijden!

Mededelingen m.b.t. de wedstrijden worden per e-mail gecommuniceerd. Zorg er daarom voor dat uw e-mail adres ingevuld is op het wedstrijdformulier zodat het bekend is bij de wedstrijdcommissie.

Inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per wedstrijd.
De zomeravondwedstrijden zijn vrij van inschrijfgeld.
Contante betaling bij het afhalen van de wedstrijdpapieren.

Dringend verzoek van de wedstrijdcommissie: wel graag alle gegevens op het formulier invullen. Alvast bedankt!

_______________________________________________________________________________

aan boord tijdens de wedstrijd!
*

___________________________________________________________________________________________

Klasse indeling

Laatst bekend en zonder spinaker
Deelname aan deze wedstrijden is voor eigen risico en door deelname aan een wedstrijd verklaart de schipper dat het schip minimaal WA-verzekerd is en dat hij of zij bekend is met en zich zal onderwerpen aan de Wedstrijdbepalingen.

____________________________________

Terug naar WV De Merwede