Inschrijfformulier lidmaatschap WV De Merwede

Aanvrager verzoekt in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van WV De Merwede te Gorinchem. Uw verzoek betreft in eerste instantie plaatsing op de wachtlijst voor een jaarligplaats in de haven (01 januari t/m 31 december) of een lidmaatschap zonder ligplaats. Na verzending van dit ingevulde formulier zal een afspraak gemaakt worden voor een intake gesprek.

* verplichte invulvelden

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bootafmetingen in meters:

Onze vereniging stelt zich niet alleen ten doel om d.m.v. zelfwerkzaamheid aan haar leden een betaalbare ligplaats te bieden, doch eist ook van haar leden dat zij zich verantwoordelijk achten voor de watersport belangen van haar medeleden. Tevens verlangt de vereniging daadwerkelijke deelname aan het verenigingsleven in de meest ruime zin. Indien u hieraan niet kunt of wilt voldoen, bevelen wij u dringend aan bij een andere haven een ligplaats te zoeken. Staat u positief ten opzichte van het verenigingsleven, dan denken wij dat u bij WV De Merwede een leuke tijd kunt hebben en heten wij u van harte welkom.

Wij willen u op voorhand meegeven dat een schip niet in een dergelijk verwaarloosde toestand mag verkeren, zodanig dat het aanzien van onze haven wordt ontsierd. Voorts dient u bij de eventuele toewijzing van een ligplaats een bewijs van een deugdelijke WA- en brandverzekering voor uw boot te overleggen. Een en ander overeenkomstig ons Huishoudelijk Reglement.

*
U heeft nog 3 files over.
*

Handtekening

Door dit ingevulde formulier te verzenden plaatst u uw handtekening onder dit document.