Geacht lid,

Als u voornemens bent uw lidmaatschap en/of ligplaats op te zeggen, dan dient u dit door te geven aan het secretariaat.

Secretariaat

Als u op de link "Secretariaat" klikt komt u automatisch bij een contactformulier, welke u kunt invullen voor het opzeggen van uw lidmaatschap, vermeldt onder het kopje "bericht" uw naam, lidmaatschapsnummer en boxnummer.

Vergeet niet uw sepkey in te leveren bij de havenmeester. Bij de havenmeester krijgt u uw borg voor de sepkey weer terug. Als u een sepkey onverhoopt bent kwijtgeraakt, krijgt u uw borg niet meer terug.

Mochten er nog facturen openstaan, wordt u voor vertrek hiervan op de hoogte gesteld en dient u deze alsnog te betalen.

Bedankt voor het gestelde vertrouwen in onze haven.

____________________________________

Terug naar WV De Merwede