Brandveiligheid op de boot

Een brand is altijd gevaarlijk. Maar op een boot kun je ook nog eens moeilijk vluchten. Hieronder enkele tips voor veiligheid aan boord:
- Zorg dat alle opvarenden op de hoogte zijn van de vluchtwegen en het gebruik van vlucht- en blusmiddelen aan boord;
- Houd de vluchtwegen vrij;
- Zorg voor voldoende reddingsvesten en bewaar ze op een toegankelijke plaats;
- Zorg ervoor dat het motorcompartiment en de motor schoon zijn en controleer regelmatig de isolatie van de afvoer van de motor;
- Let er bij het tanken op dat er geen brandstof op hete motoronderdelen valt;
- Olie in gebruikte poetsdoeken kan leiden tot zelfontbranding. Berg poetsdoeken op in afgesloten blikken, zodat er geen zuurstof bij kan.

Wat te doen bij brand aan boord?
Neem bij brand aan boord geen enkel risico. Breng als eerste alle opvarenden in veiligheid. Bij een boot is bluswater binnen bereik. Zorg er dus voor dat je altijd een emmer aan een lijn (puts) binnen handbereik hebt. Of koop een brandblusser voor op de boot.

Brandpreventie op de boot

Checklist aanleg gasleiding
Een gasleiding aan boord moet overal goed zichtbaar zijn en mag niet onder de waterlijn of door de motor- en accuruimten lopen. Zo maak je kans op een gaslekkage zo klein mogelijk:

- Gebruik op de boot altijd propaangas;
- Gebruik zo min mogelijk koppelingen. Maak liever een bocht in de leiding;
- Gebruik voor aftakkingen een goedgekeurd afsluiterblok/verdeelblok (bv van Truma). Dat geeft minder verbindingen en dus meer kans op lekkages;
- Gebruik voor alle verbindingen alleen knelfittingen en voor zacht koperen pijpen steunbussen om insnoering te voorkomen;
- Zorg voor voldoende uitzettingsruimte;
- Gebruik bij schotpassages een schotdoorvoer;
- Zorg dat de leiding goed is gebeugeld;
- Sluit kachels, geisers, kooktoestellen en koelkasten altijd aan met een aansluitkraan;
- Sluit kachels en geisers aan op een vaste leiding;
- Gebruik voor kooktoestellen en koelkasten een flexibele leiding van maximaal een meter;
- Zet gasflessen altijd rechtop en hou ze vrij van brandbare voorwerpen en ontvlambare vloeistoffen;
- Controleer gasleidingen regelmatig op haarscheurtjes. Vervang ze in ieder geval elke vijf jaar.
- Zorg voor goede ventilatie om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Hang bij voorkeur een CO-melder op, zodat je tijdig gewaarschuwd wordt voor een eventuele vergiftiging. Vergeet ook de rookmelder niet.

Brandveilige vakantie

“Let op de eigen veiligheid en die van mede-opvarenden. Zorg voor voldoende (gekeurde) reddingsvesten. Denk ook aan een EHBO-koffer.” 

Ik ga op reis en neem mee:

  • Een rookmelder;
  • Een CO-melder;
  • Een brandblusser;
  • Een EHBO-koffer(tje).