Maasoevers tips

Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd langs de Maas aan natuurvriendelijke Maasoevers en –uiterwaarden om weer een goed leefgebied voor riviergebonden planten, vissen en ander waterleven te creëren en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

Met de nieuwe oevers verdwijnt de rechte, harde oeverlijn en krijgt de Maas een minder kanaalachtig karakter. Daarvoor in de plaats komt een geleidelijke overgang van water naar land met een grilliger oeverlijn. Dit brengt zowel voor de beroeps- als recreatievaart een nieuwe oriëntatie op het vaarwater met zich mee.

Speciaal voor de recreatievaart is een flyer gemaakt met concrete tips hoe hier mee om te gaan. Bijgevoegd treft u de in 2015 geactualiseerde versie aan. Omdat deze informatie ook voor uw leden relevant kan zijn, wil ik u vragen de flyer bij hen onder de aandacht te brengen en/of op de website van uw vereniging te plaatsen?

Zie voor meer informatie over het werk aan de Maasoevers en –uiterwaarden www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers

of bekijk de door RWS beschikbaar gestelde flyer over dit onderwerp:

Flyer Natuurvriendelijke Maasoevers-tips voor de recreatievaart_okt. 2015.pdf

Terug naar WV De Merwede