Met ingang van 1 juli 2019 wordt iedereen op het water beboet, (exclusief administratiekosten € 9,=).
Onderstaand een opsomming:

Algemene boetes: 

€ 340,= in- uit- of doorvaren waar verboden;
€ 230,= oplopen waar het niet mag;
€ 230,= aanleggen waar dat verboden is;
€ 340,= ankeren waar het niet toegestaan is;
€ 230,= hinderlijke waterbewegingen maken waar dit verboden is;
€ 230,= doorvaren met een motorschip waar het verboden is;

Snelheidsboetes:

€      90,= tot 6 km per uur;
€    130,= 6 tot 15 km per uur;
€    200,= 15 tot 25 km per uur;
€    300,= 25 tot 35 km per uur;
€    450,= 35 tot 45 km per uur;
€    650,= 45 per uur of hoger;
€    550,= varen zonder vaarbewijs met een klein schip;
€ 1.000,= varen zonder vaarbewijs met een groot schip;
€      85,= vaarbewijs niet mee.

Specifiek voor snelle motorboten:

€ 210,= bestuurder van de boot jonger dan 18 jaar;
€   45,= (per stuk) geen reddingsvest(en) onder handbereik;
€ 230,= geen dodemansknop aanwezig;
€ 130,= registratienummers ontbreken;
€   90,= geen geldig registratiebewijs aan boord;
€ 130,= registratieteken niet op de voorgeschreven manier aangebracht;
€ 140,= geen deugdelijke brandblusser aan boord;
€   85,= de motor van een stilliggende motorboot onnodig lang of zonder redelijk doel in werking houden;
€ 170,= deelnemen aan de scheepvaart zonder deugdelijk stuurinrichting;
€ 170,= op klein schip geen radarreflector voeren bij slecht zicht op de vaarwegen

 

Terug naar WV De Merwede